Κυριακή 30 Ιουλίου 2023

Ο πράσινος κήπος - Νικηφόρος Βρεττάκος
Έχω τρεις κόσμους. Μια θάλασσα, έναν ουρανό 
και έναν πράσινο κήπο, τα μάτια σου. 
Θα μπορούσα να τους διάβαινα και τους τρεις να 
σας έλεγα που φτάνει ο καθένας τους.  
Η θάλασσα ξέρω. Ο ουρανός υποψιάζομαι. 
Για τον πράσινο κήπο μου, μη με ρωτήσετε. 

Αφιερωμένο στην γυναίκα μου! 

Ἔχω τρεῖς κόσμους. Μιὰ θάλασσα, ἕναν οὐρανὸ κι ἕναν πράσινο κῆπο: τὰ μάτια σου. Θὰ μποροῦσα ἂν τοὺς διάβαινα καὶ τοὺς τρεῖς, νὰ σᾶς ἔλεγα ποῦ φτάνει ὁ καθένας τους. Ἡ θάλασσα, ξέρω. Ὁ οὐρανός, ὑποψιάζομαι. Γιὰ τὸν πράσινο κῆπο μου, μὴ μὲ ρωτήσετε. [Πηγή: ww