Τρίτη 11 Μαΐου 2021

Ο Μάιος μας έφτασε εμπρός βήμα ταχύ να τον προϋπαντήσουμε παιδιά στην εξοχή


Οι γιορτές πέρασαν, ο Μάιος μας ήρθε με καλοκαιρινή διάθεση και 
οι απαγορεύσεις σταματούν σε λίγες μέρες! 
ας απολάυσουμε τις ομορφιές της φύσης 
και την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα 
και για τα υπόλοιπα θα 
φροντίσει 
ο Θεός.